GIỐNG DƯA LEO
DƯA LEO LAI F1 PHÁT TÀI 17

DƯA LEO LAI F1 PHÁT TÀI 17

 • Trồng quanh năm, cây rất khỏe.
 • Năng suất cao, sai trái, thu rộ, bền.
 • Kháng bệnh tốt, thu hoạch sớm.
 • Trái xanh bóng, dài 14 -15cm.
DƯA LEO LAI F1 PHÁT TÀI 16

DƯA LEO LAI F1 PHÁT TÀI 16

 • Trồng quanh năm, cây rất khỏe.
 • Năng suất cao, sai trái, thu rộ, bền.
 • Kháng bệnh tốt, thu hoạch sớm.
 • Trái xanh bóng, dài 14 -15cm.
DƯA LEO LAI F1 APN 649

DƯA LEO LAI F1 APN 649

 • Trồng quanh năm, cây rất khỏe.
 • Năng suất cao, sai trái, thu rộ, bền.
 • Kháng bệnh tốt, thu hoạch sớm.
 • Trái xanh bóng, dài 14 - 15 cm.
DƯA LEO LAI F1 TIỂU KIỂU 01

DƯA LEO LAI F1 TIỂU KIỂU 01

 • Trồng quanh năm, cây rất khỏe.

 • Năng suất cao, sai trái, thu rộ, bền.

 • Kháng bệnh tốt, thu hoạch sớm.

 • Trái xanh bóng, dài 14 - 15 cm.

Zalo
Hotline tư vấn: 0979124488