GIỐNG ỚT
ỚT CHỈ THIÊN LAI F1 APN 153

ỚT CHỈ THIÊN LAI F1 APN 153

 • Cây khỏe, sai trái, phân nhánh, phân cành mạnh, kháng bệnh tốt
 • Dạng trái lớn, đẹp, dài 7.5 - 8 cm. Trái cứng, hạt nhiều, cuống dài
 • Chín có màu đỏ tươi, thích hợp xuất khẩu
ỚT CHỈ THIÊN LAI F1 APN 139

ỚT CHỈ THIÊN LAI F1 APN 139

 •  Cây khỏe, nhánh nhiều, tán rộng, sinh trưởng mạnh.

 •  Trái chín có màu đỏ tươi, rất bóng và cay, tỷ lệ phơi sấy rất cao.

 •  Trái thẳng, dài trung bình 7.5 – 8 cm, hạt nhiều, cứng trái
 •  Trái chín rộ, thu bền, thu hoạch 65 - 67 ngày sau gieo.
 •  Kháng bệnh thán thư, chết cành rất tốt.
ỚT CHỈ THIÊN LAI F1 APN 152

ỚT CHỈ THIÊN LAI F1 APN 152

 • Cây khỏe, sai trái, phân nhánh, phân cành mạnh, kháng bệnh tốt
 • Dạng trái lớn, dài 6.5 -8cm, trái đẹp, cứng trái, hạt nhiều, cuống dài, chín có màu đỏ tươi, bóng, thích hợp cho xuất khẩu. 
 • Cách trồng (hàng đôi):

                  + Hàng cách hàng: 1,2m; cây cách cây: 0,4 - 0,5m
                  + Mật độ (1000m2): 3,2000 - 4,200 cây (khoảng 4 - 5 gói, loại gói 5gram)

ỚT CHỈ THIÊN LAI F1 KOREA - 27

ỚT CHỈ THIÊN LAI F1 KOREA - 27

 • Cây to, khỏe, phân nhánh mạnh, tán rộng, kháng bệnh thán thư, chết nhánh tốt.
 • Thu hoạch 65 - 67 ngày sau trồng, trái chín rộ, thu bền, tỷ lệ phơi, sấy rất cao.
 • Trái dài 6,5 - 7,5cm, chín màu đỏ tươi, thẳng, bóng, cay, cuống dài, đóng hạt chặt.
 • Cách trồng:

                + Hàng cách hàng: 1,2m; cây cách cây 0,4 - 0,5 m
                + Mật độ (1000m2): 3,200 - 4,200 cây (khoảng 4 - 5 gói, loại gói 5g)

Zalo
Hotline tư vấn: 0979124488